Değiştirilemez risk faktörleri ;

  1. YAŞ: erkeklerde ≥45, kadınlarda ≥55 veya erken menopoz)
  2. CİNSİYET ( erkeklerde risk daha fazla)
  3. GENETİK : Aile öyküsü (birinci derece erkek akrabada 55, kadın akrabada 65 yaşından önce kalp hastalığı bulunması)

Değiştirilebilir ( Düzeltilebilir ) Risk faktörleri ;

  1. Sigara içiyor olmak
  2. Tansiyon Yüksekliği ( Hipertansiyon , (kan basıncının büyük 140 ve küçük 90 mmHg üzerinde olması)
  3. Kolesterol Yüksekliği (total kolesterol 200 mg , ve kötü kolestrol denen LDL-kolesterolün 130 mg üzerinde olması)
  4. Şeker hastalığı ( Diyabet) bulunmak .
  5. Şişmanlık
  6. Bedensel hareket azlığı
  7. Stres
Call Now Button