Koroner
(Kalp damarı) 
Tıkanıklıkları

Periferik
(Bacak) 
Tıkanıklıkları

Karotis
(Şah damar) Tıkanıklıkları

Pulmoner Hipertansiyon
(Akciğer Tansiyonu)

Kalp yetersizliği
ve Kalp nakli

Kalp Kapak
Hastalıkları

Ameliyatsız kapak değişim ve onarımları

Yapısal Kalp Hastalıkları

Kesisiz kalp deliği onarımları

Hipertansiyon

Ekokardiyografi

Koroner Yoğun Bakım

Call Now Button